Koncovky a zdraví

stránky věnované návratu historického lidového hudebního nástroje
úvod info galerie kontakty
prodej
kurzy a akce  

Nádechem náš život začíná, výdechem končí

Pro naše zdraví má dýchání rozhodující úlohu.

Stimulace hudbou a dechem

K tomu, abychom mohli žít a dokázali udržet tělo zdravé, potřebujeme nejen stravu a vodu, ale také vzduch. Ten je pro nás dokonce důležitější než všechno ostatní, protože bez jídla vydržíme několik týdnů, bez vody několik dnů, ale dýchání sotva několik minut.

Nutnost plného ovládání dechu a hluboké dýchání bránicí při hře jsou v současné době nedoceněné. Hra na koncovku blahodárně působí na alergiky a astmatiky a přitom není nutné složité učení prstokladu, jako u fléten. Hra je plně intuitivní a zvládnou jí i malé děti.


Petr Broniš

Je propagátorem využití koncovek pro pozitivní působení na ozdravné procesy v těle. Jeho metoda FyMuSti (FyzioMuzikoStimulace) pomáhá s léčbou řady onemocnění. Je cenná obzvláště u poruch intelektu a učení, dýchacích obtíží a chorob pohybového aparátu. Je vynikajícím prostředkem k eliminaci škodlivého civilizačního stresu a jeho dopadů na náš organizmus. Nachází uplatnění na školách, v podnicích, ozdravovnách, ústavech sociální péče, domovech důchodců i v lékařských zařízeních. Petr používá další přirozeně laděné nástroje jako tibetské misky, kytaru, didgeridoo a pod. Stimulace hudbou je výborná i pro dospělé. Více na jeho stránkách http://fymusti.wz.cz/. Petr vystupoval s Ivem Sedláčkem ve skupině SAVITA JÓGA.

Hraní na koncovky je, podle našeho názoru, logickým pokračováním díla započatého profesorem Žilkou, který uvedl masové hraní pro zdraví na flétničky do života.


projekt NÁVRAT KONCOVKY

Vyústěním práce Petra Broniše je projekt Návrat koncovky, který připravuje ve spolupráci s fyzioterapeutkou Pavlou Skálovou a o.s. Sdružení Země Střední Čechy.

Ukázka z článku Vlasty Marka "Léčivé frekvence"

...UNESCO dokonce nedávno přidalo fujaru na seznam světového kulturního dědictví), pak každý zvuk z nástroje, který je "jiný" (má jiné, přirozenější ladění, nebo na rozdíl od většiny západních nástrojů nepotlačuje alikvoty) naše tělo a mysl obohacuje, regeneruje.

Zvuk tibetské mísy, australské didžeridu (i ve formě plastové roury), alikvotů v hlase zpívajícího člověka, nebo, jako v tomto případě, fujary (v její jednoduchosti, tedy v pestrém vějíři přirozených alikvotů je právě její léčivá a regenerační "síla"), léčí. Uvolňuje stahy svalů a tkání, rezonančně sjednocuje oscilace buněk v orgánech a svalech (každá buňka "zní", tedy zpívá) a především (díky všudypřítomné vodě) pozitivně upravuje membránovou výměnu iontů a celkovou "vitalitu" buněk.
Zvuk každé fujary je tedy jaksi (všeobecně, pro každého) léčivý sám o sobě a není třeba pátrat po nějaké speciální, zvlášť léčivé frekvenci. Specializace by naopak jaksi zúžila ono spektrum frekvencí (a alikvotů). Samozřejmě by se daly vyrobit speciální fujary pro jednotlivé čakry nebo nemoci, ale takový terapeut by jich s sebou musel vozit celé desítky. Takto stačí jedna jediná - a otevřená soucitná mysl hráče-terapeuta pak vykoná divy. <celý článek na www.osud.cz>

Výňatek z článku Vlasty Marka "Hudba nad zlato"

.nejefektivnější cestou k poznání sebe samých, k duchovnosti je zvuk a hudba. Ukázalo se například, že když muž mluví, zvýší se aktivita převážně jen v levé mozkové hemisféře. Když mluví žena, rozzáří se jí oblasti v obou mozkových hemisférách. Ženy mají navíc mezi jednotlivými hemisférami až o 30 % více propojení. Když ovšem muž aktivně provozuje hudbu - funguje také v obou mozkových hemisférách! Pro muže je tedy hudba jakýsi metajazyk. <celý článek v magazínu Moje psychologie">

Koncovky při výuce Dornovy metody

I když Dornova metoda se soustředí na srovnávání zad, kloubů a nestejné délky nohou, koncovky pronikly i do kurzů s Aničkou Velíškovou. Zatím se používají pouze při zahájení a ukončení výukových bloků, ale protože Dornova metoda hledí na člověka z celostního hlediska a obratle a klouby jsou spjaté s tělesnými orgány i psychickým stavem člověka, kdoví co bude v budoucnu :)

Na obrázku je pokus hraní na koncovky s Gamalem Raslanem, jedním z nejznámějších propagátorů Dornovy metody z Německa při jeho semináři v Koutech nad Desnou v září 2006.

Koncovky a cvičení podle L.Mojžíšové

Paní doktorka Novotná při semináři použila koncovku na protahování.

Více se o kurzech se dozvíte na stránkách www.trezalka.cz a www.dorn-forum.cz